Vi ste ovde: Naslovna >> Zašto broker
Kako funkcionišu brokeri osiguranja
U savremenom poslovanju vrlo često se susrećemo sa pojmovima kao što su brokeri, forex brokeri, brokeri osiguranja, brokerske kuće, brokersko-dilerska društva i slično. Brokeri osiguranja ili na engleskom insurance broker jesu, zapravo, specijalni savetnici (stručnjaci na polju osiguranja) koji daju savete i profesionalnu pomoć osiguranicima. Brokeri osiguranja se profesionalno bave osiguranjem kao delatnošću i ne treba poistovećivati njihov posao sa poslom agenata osiguranja, jer agenti obavljaju i druge poslove (bankarski poslovi, kupoprodajni ugovori i slično). Brokeri osiguranja su odgovorni svojim klijentima osiguranicima za eventualno moguće loše savete i radi zaštite profesije često se udružuju u takozvana udruženja brokera osiguranja tako da na taj način štite visoke standarde ove profesije. Brokeri osiguranja dobijaju proviziju za obavljene poslove koja je po pravilu viša od provizije agenata osiguranja.

Brokeri osiguranja se po načinu poslovanja bitno ralikuju od agenata osiguranja, a kao najvažnije treba razlikovati funkcionisanje u odnosu na osiguravača, odnosno osiguravajuće društvo (kuća osiguranja, poput Dunav osiguranja i sl.). Agenti osiguranja funkcionišu kao zastupnici u osiguranju i rade za osiguravajuće kuće kao njihova „produžena ruka“. Brokeri osiguranja rade za interes svojih klijenata ostvarujući ih kroz saradnju sa osiguravajućim kućama (osiguravači), zastupajući klijente u svim fazama ugovora o osiguranju. Dakle, brokeri osiguranja kao posrednici u osiguranju nemaju cilj da prodaju osiguranje klijentu, već da savetuju klijenta pri izboru vrste osiguranja, rizika od kojih se treba osigurati i na koji način. Vrste osiguranja mogu biti osiguranje imovine, osiguranje lica, osiguranje motornih vozila, osiguranje od odgovornosti iz delatnosti poljoprivrede, transporta i dr.

Iako brokeri osiguranja rade za interes klijenata, njihove usluge posredovanja u osiguranju za klijente su besplatne (bez naknade), a proviziju (naknadu za obavljeni posao) ostvaruju od osiguravajuće kuće (osiguravač). Ovakav vid poslovanja predstavlja veliko rasterećenje za klijente, pre svega zbog uštede vremena potrebnog za poslove osiguranja, kao i kadrova za administriranje, koje je uglavnom velikog obima.

Brokeri osiguranja imaju i druge prednosti koje se ogledaju u sledećem:
- Poseduju/zapošljavaju profesionalce u svom timu za obavljanje poslova osiguranja.
- Poseduju autoritet kod osiguravajućih kuća (jer imaju veliki broj klijenata).
- Odlikuju se visokim nivoom usluga.
- Raspolažu ponudama svih vodećih osiguravajućih kuća, dok osiguravač raspolaže samo sopstvenim proizvodima.
- Obezbeđuju najpovoljnije ponude svojim klijentima štedeći im pri tom novac i vreme, kao i potrebnu radnu snagu za obavljanje poslova osiguranja (najačešće klijent sarađuje samo sa jednom osobom po pitanju svih poslova vezanih za osiguranje).
- Sve usluge za klijenta su bez naknade, dok brokeri osiguranja kao posrednici preuzimaju na sebe svu problematiku vezanu za osiguranje itd.

Kao važno, treba napomenuti i činjenicu da brokeri osiguranja ne mogu samostalno i samovoljno donositi odluke u ime svojih klijenata. Oni rade po principu slanja zahteva osiguravajućim kućama u ime svojih klijenata, a na osnovu ovlašćenja klijenata kojima potvrđuju upućene zahteve. Klijenti mogu biti pravna ili fizička lica koja uz posredovanje koje obavljaju brokeri osiguranja zaključuju ugovor o osiguranju (polisa osiguranja) sa osiguravajućom kućom, a dolaze iz svih oblasti privrede, zdravstva, industije, nauke i drugih oblasti.

Brokeri osiguranja kao pravna lica osposobljena za poslove posredovanja u osiguranju moraju dobiti saglasnost i dozvolu Narodne banke Srbije i biti registrovani kod Agencije za privredne registre Srbije. Lica zaposlena unutar brokerskih kuća za posredovanje u osiguranju, takođe moraju imati potrebnu dokumentaciju za obavljanje poslova, pre svega licencu Narodne banke Srbije za brokera osiguranja. Osim toga, poželjno je da govore najmanje dva strana jezika, dobro poznavanje materije i procedure u svim vrstama osiguranja, komunikativnost i sposobnost u pregovaračkim poslovima, kao i sklonosti prema timskom radu. Za obavljanje ovako kompleksnog i visoko profesionalnog posla predviđene su posebne nagrade/bonusi kao specijalni vid stimulacije koji imaju u svojoj praksi svi brokeri osiguranja.

Preuzeto sa sajta: http://www.brokersrbija.com/broker-osiguranja
O nama
Rešenjem Narodne Banke Srbije naše Društvo ovlašćeno je za poslove posredovanja u osiguranju, savetovanje i pomoć u obradi šteta, proceni rizika i proceni šteta, kao i za zastupanje...
zašto broker?
Posrednici - Brokeri osiguranja ili na engleskom insurance broker jesu, zapravo, specijalni savetnici (stručnjaci na polju osiguranja) koji daju savete i profesionalnu pomoć osiguranicima...
aktuelnosti iz osiguranja
Trenutno nema aktuelnosti u bazi podataka.
Popusti i akcije
Najpovoljnije KASKO OSIGURANJE ovde, ovde za samo 24h! umesto Vas prikupićemo ponude najboljih osiguravajućih kuća pomoći ćemo Vam da izaberete optimalnu ponudu vodiće ...